Santrifüj, talaşlı imalat atölyelerinde işlem sonrasında  ortaya çıkan talaş ve soğutma/kesme sıvısı karışımının ayrıştırılması için kullanılan sistemlerdir. Soğutma/kesme sıvısı ayrıştırma sonrası tekrar filtrelenerek sisteme basılmakla geri kazanım sağlanmış olur. İşlem sonrası talaştaki nem oranı %3’ün altına indirilir. Bu oran sistemin kurulduğu yerin ortamına ve mevsim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama şartlarda sağlanan oran %3 ve altıdır.

Çelik talaşında, santrifüj edilecek talaşın kapasitesi minimum  300 kg /saat, maksimum 5,000 kg / saat ‘dir. Farklı kapasiteler için farklı modeller mevcuttur. Talaşın malzeme cinsine göre kapasite düşebilir. Yine santrifüj edilecek talaşın kırık talaş (20-30 mm geçmeyen) olması gerekir.

Çalışma sistemi olarak; talaşlar santrifüjün iç bölümündeki konik hazneye düşer, haznenin iç yan kısımlarındaki özel elek sistemine çarpan talaşların içindeki sıvı süzülerek, sıvı çıkışından tanka iletilir. İçinden sıvısı alınan talaşlar ise hazne içinden kurumanın etkisiyle yükselerek, yine dönme kuvveti yardımı ile talaş çıkış haznesinden dışarı aktarılır.

Santrifüj, talaşın kurutulmasını sağlayarak talaşın daha değerli hale gelmesini ve geri kazanılan yağların tekrar kullanmasını sağlar. Diğer açıdan da talaşların ve yağın birbirinden ayrılması, hurda talaşların zehirli atık kapsamından çıkmasını sağlar. Dikey ve yatay santrifüj olarak iki farklı model bulunmaktadır. Yatay santrifüj kapasite olarak daha fazla talaşı santrifüj edebilmektedir. Yatay santrifüjler de kendi içinde kapasite olarak farklı  modellerde üretilebilmektedir.