Genellikle hat konveyörlerinden çıkan talaşların yüksek kapasitede depolanması ve istenildiğinde kamyon vb. araçlara nakledilmesini sağlayan yapılardır.

Kapak sistemi hidroliktir. Bakım maliyetleri yoktur istenilen kapasite ve ebatlarda yapılabilirler, uzun ömürlüdürler.

Özellikle fabrikaların hurda bölümlerinde meydana gelen karışıklığın ortadan kalkmasında önemli rol oynar. Ayrıca hurda talaşların çevreye yaydığı zararlı maddeler ortadan kalkmış olur.