Dram filtre ünitesi, özel olarak geliştirilmiş dipten kazıma yöntemi sayesinde toz talaş ve ince kırıntılı talaşın problemsiz taşınmasını ve soğutma sıvısının temizlenmesini sağlar. Sisteme dahil edilmiş filtreli tambur ile soğutma sıvısının minimum 50 mikron mertebesinde filtrelenerek tekrar kullanılmasını sağlayan sistemlerdir.

Tezgahtan çıkan soğutma sıvısı dram filtrenin kirli su haznesine dökülür, bu hazne içinde dibe çöken kırıntı ve toz talaş dip kazıma yöntemiyle talaş haznesine taşınır. Böylece talaş sıvıdan çökertme ve dip kazıma yöntemiyle ayrılmış olur. Geriye kalan sıvı, tambur sistemindeki metal 50 mikron fitreden geçerek sıvı temizlenmiş olur ve bu sıvı tamburun içinden temiz su tankına aktarılır. Bu tanktan da sistemi geri dönüş sağlanır. Eğer istenir ise temiz soğutma sıvısı tankına soğutma ünitesi eklenebilir.

Gözenekleri belli bir süre sonra tıkanan metal filtre, içten yıkama sistemi ile belli aralıklarla basınç yöntemiyle temizlenir. Bu işlem sürekli olarak tekrarlanır. Dram fitre ünitesinin kullanım açısından en büyük avantajı, fitrasyonda herhangi bir giderinin olmamasıdır. Çünkü kullanılan tambur filtre metal olduğu için uzun ömürlüdür, uzun süre değişim istemez. Ayrıca herhangi bir kağıt filtre kullanımı olmamasından dolayı çevre kirliliği oluşturmaz.