SS 82 Serisi Sistem, talaşlı imalatda işlem sonrası ortaya çıkan talaş ve soğutma/kesme sıvısı karışımının ayrıştırılması için kullanılan komplike sistemlerdir.

Soğutma/kesme sıvısı ayrıştırma sonrası tekrar filtrelenerek sisteme geri basilar böylelikle geri kazanım sağlanmış olur. İşlem sonrası talaştaki nem oranı %3’ün altına indirilir. Bu oran sistemin çalışma ortamına ve mevsim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Ancak ortalama şartlarda sağlanan oran %3 ve altıdır.

Çelik talaşında, santrifüj edilecek talaşın kapasitesi maksimum 2000 kg/saat’dir. Talaşın malzeme cinsine göre kapasite değişebilir.Bu sistemde santrifüj edilecek talaşın kırık talaş (20-30 mm geçmeyen) olması gerekir.

S serisi sistem, talaşın kurutulmasını sağlayarak talaşın daha değerli hale gelmesini ve geri kazanılan yağların tekrar kullanmasını sağlar. Diğer açıdan da talaşların ve yağın birbirinden ayrılması, hurda talaşların zehirli atık kapsamından çıkmasını sağlar.