Talaş ve sıvı yönetimiyle ilgili tüm ihtiyaçlarınıza komple sistem çözümleri sunuyoruz.

Merkezi Filtrasyon

Merkezi filtrasyon sistemleri, talaşlı imalat yapan üretim tesislerinde, birden fazla işleme merkezi için soğutma sıvısının tek bir yerde toplanarak filtre edilip tekrar geri aktarılmasını sağlar.

Filtrasyon makinesi toplam ihtiyaca göre hesaplanarak, istenilen kapasitede üretilebilir. Birden fazla pompa kullanılabilir. Böylelikle büyük kapasitelerde sıvı filtrasyonu sağlanır.

Elektrik tüketimi yine tek noktada sağlandığı için çok ciddi tasarruf edilir.

Talaş Arabası

Talaş konveyöründen çıkan talaşların biriktirilmesinde kullanılan, frenlenebilir, devrilebilir tekerli arabalardır.

Standart ölçüleri aşağıdaki gibidir:

0,15 m3 – 0,30 m3 – 0,60 m3 – 0,90 m3

Özel ölçülerde üretilebilir.

Talaş Yükleme / Boşaltma Asansörü

Hidrolik ve zincirli olmak üzere 2 tip üretilir.

Takım tezgâhlarından çıkan talaşların, talaş arabaları vasıtasıyla mevcut konteyner veya silolara yüklenmesinde kullanılır.

Hidrolik Asansör: 100 – 500 kg kapasite

Zincirli Asansör :100 – 2500 kg kapasite aralıklarında üretilir.

Hat Konveyörleri

İşletmenin fiziksel durumu, talaş tipi, yüzölçümü, makine yerleşimleri, kapasite vb. tüm ön tesbitlerden sonra müşteri talepleri doğrultusunda projelendirilip standart hatvelerimizde üretimi yapılan talaş konveyörleridir. İşletmenin tümü veya lokal tezgahları için tasarlanır.

31.75 mm – 38.10 mm – 50.80 mm – 63.50 mm hatvelerinde çelik paletli, dip kazımalı, manyetik ve lazer altı olmak üzere farklı tiplerde karma olarak üretimi yapılabilir.

Talaş Konveyörleri

Çelik Paletli

Dip Kazımalı

Manyetik

Lazer ve pres altı

olarak 31.75 mm – 38.10 mm – 50.80 mm – 63.50 mm hatvelerinde üretimi yapılan standart konveyörlerimizdir.

Konveyör seçimi talaş tipi ve miktarına göre yapılır.

Talaş Kırıcı

Talaş kırıcılar, uzun metal talaşını ve torna talaşını kısa parçalara dönüştürerek taşıma maliyetlerinin azal tılmasına ve malzemelerin yeniden işlenebilmesine imkân tanır Kırıcı, talaş miktarının sorun arz ettiği ve uzun talaşların santrifüjlenip, briketlenmesi gereken endüstrilerde kullanılır

Çelik ve Pirinç talaşı için maksimum 8000 kg / saat kapasiteleri mevcuttur.

Santrifüj

Talaşlı imalatda işlem sonrası ortaya çıkan talaş ve soğutma/kesme sıvısı karışımının ayrıştırılması için kullanılır.İşlem sonrası talaştaki nem oranı %3’ün altına indirilir.

Çelik talaşında, santrifüj edilecek talaşın kapasitesi maksimum 5000 kg/saat’dir

Talaşların ve yağın birbirinden ayrılması, hurda talaşların zehirli atık kapsamından çıkmasını sağlar.

Silo Besleme Konveyörü

İşletmenin tüm tezgahlarından gelen talaşların silo veya konteynerlere taşınmasını sağlayan konveyörlerdir.

Kapasite ve boyutları ihtiyaca göre belirlenip standart hatvelerimizde her ebatta üretilebilir.

Talaş Silosu

Genellikle hat konveyörlerinden çıkan talaşların yüksek kapasitede depolanması ve istenildiğinde kamyon vb. araçlara nakledilmesini sağlayan yapılardır. Kapak sistemi hidroliktir.İhtiyaca göre istenilen ebatlarda üretilebilir.